Ideas
Suxeitos despezados

Suxeitos despezados

As identidades persoais están en proceso de despece e reconstitución en algo inédito. A formación e aprendizaxe das habilidades para a convivencia democrática é lenta, gradual. Coincide ademais cun mundo difícil de asimilar polos suxeitos: globalización, Internet, dixitalizacións deshumanizadoras, formas de traballo precario…

Repoboadores dixitais

logo-tempos-exclusivo Repoboadores dixitais

A deriva semántica de “dixital” leva a considerarmos os nómades dixitais como persoas non asentadas en ningures e ligadas por medios telemáticos aos seus centros de traballo. E seguindo coas derivas, xorde o fenómeno dos “expatriados dixitais” e dos “retornados dixitais”. Unha boa cobertura territorial de fibra favorece esta última.

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
Educación dixital, todo un reto na escola

Educación dixital, todo un reto na escola

Da crise da educación leva falándose desde o último cuarto do pasado século. É, en realiade, tema recurrente ao longo da historia. Nos textos que seguen ponse o acento en dúas cuestións que acadan especialmente relevancia nos debates recentes. Por unha banda, a introdución das novas tecnoloxías no ensino. Por outra, a controversia arredor do que algúns cualifican como “novas pedagoxías”.

As guerras de Pisa

As guerras de Pisa

Partidos políticos e grupos de opinión reaccionan diante dos resultados do Informe Pisa, atopando por igual confirmación das súas posicións de saída malia as diverxencias en política educativa. Se os resultados son malos, a causa é sempre das políticas do partido rival; se nalgo son bos, buscarase o modo de apropiarse do éxito ou, non sendo posible, silencialo.

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
Ten futuro a lingua galega?

Ten futuro a lingua galega?

Na última Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas do Instituto Nacional de Estadística (INE) conclúese que os que falan sempre ou con frecuencia en castelán en Galicia superan por primeira vez aos que fan uso exclusivo ou preferente do galego. E, fronte ao silencio co que adoita tratarse o devalo social da lingua galega, neste caso o dato tivo repercusión nos medios, mesmo nos que na súa práctica habitual non mostran ningún interese por este idioma.