Gran angular

Suxeitos despezados

Suxeitos despezados

As identidades persoais están en proceso de despece e reconstitución en algo inédito. A formación e aprendizaxe das habilidades para a convivencia democrática é lenta, gradual. Coincide ademais cun mundo difícil de asimilar polos suxeitos: globalización, Internet, dixitalizacións deshumanizadoras, formas de traballo precario…

Políticas de igualdade: o reparto das lentellas 

logo-tempos-exclusivo Políticas de igualdade: o reparto das lentellas 

O currículo da educación pública recolle a atención especializada, pero non se dota aos centros educativos de recursos materiais e humanos para facelo. Promóvense iniciativas de integración temperá na idade, pero non se arroupan as iniciativas laborais que apostan pola integración. As políticas de igualdade seguen sufrindo o desleixo da Xunta de Galicia.

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
Repoboadores dixitais

logo-tempos-exclusivo Repoboadores dixitais

A deriva semántica de “dixital” leva a considerarmos os nómades dixitais como persoas non asentadas en ningures e ligadas por medios telemáticos aos seus centros de traballo. E seguindo coas derivas, xorde o fenómeno dos “expatriados dixitais” e dos “retornados dixitais”. Unha boa cobertura territorial de fibra favorece esta última.

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
Educación dixital, todo un reto na escola

Educación dixital, todo un reto na escola

Da crise da educación leva falándose desde o último cuarto do pasado século. É, en realiade, tema recurrente ao longo da historia. Nos textos que seguen ponse o acento en dúas cuestións que acadan especialmente relevancia nos debates recentes. Por unha banda, a introdución das novas tecnoloxías no ensino. Por outra, a controversia arredor do que algúns cualifican como “novas pedagoxías”.

Plásticos

Plásticos

Que desde a consellería de Medio Ambiente se ignoren os estudos científicos e as directrices europeas acerca da contaminación que xeran os plásticos e banalice a súa gravidade, é un exemplo máis da perigosa actitude dunha dereita negacionista das crises ambientais.

A ciencia e os vertidos de pelex

A ciencia e os vertidos de pelex

O grupo de investigación ECOTOX da Universidade de Vigo avalía o impacto da contaminación no medio mariño costeiro mediante o uso combinado de ferramentas biolóxicas e de análise química. Aporta neste artigo os datos coñecidos sobre a toxicidade do vertido de pellets, á espera das súas propias análises.