Juan Torres López, desmontando as mentiras económicas do noso tempo

Nun dous seus últimos libros, Econofakes, destripa as dez mentiras económicas do noso tempo que estarían a condicionar as nosas vidas. Juan Torres López é un dous máis prestixiosos economistas. Desenvolve ou seu saber non só na cátedra -é catedrático de Economía Aplicada na Universidade de Sevilla-, tamén a través dá súa implicación en movementos cívicos -é membro do Consello Científico de Attac-, nos seus múltiples ensaios e na prensa diaria. Non é a primeira vez que lle concede unha entrevista a TEMPOS.

A OMS vén de declarar que a pandemia da COVID-19 quedou definitivamente atrás. Estamos a volver á normalidade? A crise provocada pola pandemia foi un “cisne negro”?  

Non estou en condicións de saber se a pandemia quedou definitivamente atrás, pero imaxino que se a OMS o afirma, terá razón. Dise que aparece un “cisne negro” cando se produce un feito improbable, inesperado e de consecuencias importantes. A pandemia tivo efectos importantes, pero non se pode dicir que fose algo improbable, inesperado. Ao revés, advertiuse en moitos informes que era practicamente inevitable que ocorrese. Como comento no meu libro, o 6 de decembro de 2018, a Organización Mundial da Saúde informaba na súa páxina web que diversos organismos e administracións de distintos países realizaran «un exercicio de simulación dunha pandemia mundial, ao redor dun brote de influenza con potencial pandémico […]. Este tipo de eventos ocorren periodicamente e é só unha cuestión de tempo antes de que se enfronte outra pandemia global».

“A pandemia e a guerra en Ucraína impulsaron as subidas de prezos, pero tamén hai que engadir a especulación financeira e a subida inxustificada das marxes comerciais por parte de empresas que teñen poder de mercado”.  

Ambos os fenómenos impulsaron as subidas de prezos, pero tamén hai que engadir a especulación financeira e a subida inxustificada das marxes comerciais por parte de empresas que teñen poder de mercado.  

En base ao anterior, cómo valoras as medidas que tanto a Unión Europea como o goberno español están a tomar para combater a inflación, que se basean case exclusivamente en deixar que sexa o BCE quen achegue a resposta?. Non están os feitos demostrando o equivocado das políticas monetaristas estritas?  

Hai que distinguir. Algúns gobernos como o de Estados Unidos tomaron medidas de amplo espectro, outros centráronse nalgunhas sobre a oferta, como as que frearon as subidas dos prezos da luz. E os bancos centrais, principais “encargados” de garantir a estabilidade dos prezos, actuaron tarde e mal. Non reaccionaron cando comezaron a subir e dicían que a inflación xa estaría no 2% a finais de 2022. E cando comezaron a actuar, fixérono con rapidísimas subidas de tipos de interese moi daniñas: frearon a demanda, xerando menos vendas e máis dificultades ás empresas, aumentaron os custos financeiros a empresas e fogares levando á economía á recesión ou ao bordo dela, e provocaron quebras bancarias.  

“Esta tese dos custos laborais como fonte exclusiva ou principal da inflación é pura ideoloxía para xustificar políticas que privilexien o beneficio. A orixe exclusivamente monetaria da inflación é outra tese falsa”. 

Os defensores das teses neoliberais apuntan sempre aos salarios como causa da inflación, pero o que nos din as evidencias empíricas é que as que soben desde hai décadas e de forma extraordinaria son as rendas do capital, os beneficios empresariais, mentres baixan os salarios. Estas evidencias non refutan as teorías sobre a orixe monetaria da inflación?  

Esta tese neoliberal xa non a pode soster nin o Fondo Monetario Internacional, e non só en relación coa subida de prezos recente, senón con anteriores. En novembro de 2022, seis economistas dese organismo publicaron un estudo sobre 79 períodos inflacionarios en diversos países desde 1960 e atoparon que só nunha pequena minoría deles produciuse esa espiral. Desde logo, nesta última fase inflacionaria non foron os salarios o factor detonante. Esta tese dos custos laborais como fonte exclusiva ou principal da inflación é pura ideoloxía para xustificar políticas que privilexien o beneficio. A orixe exclusivamente monetaria da inflación é outra tese falsa. A realidade é que a inflación se produce xeralmente como resultado de diversos factores que se alimentan uns a outros, é un fenómenos complexo, e entre eles hai un que ten unha importancia fundamental: a pugna pola repartición do ingreso, na cal as grandes empresas teñen un poder de negociación e decisión moi asimétrico. E por iso adoitan ser as responsables do tirón dos prezos.  

Outra tese neoliberal que parece desmontarse é a que mantén que a inflación frea o crecemento económico. Unha tese que xustifica as políticas deflacionistas -se se quere que creza a economía, hai que frear a inflación-. Ten fundamento esta tese? Que nos din as evidencias empíricas?

A inflación non é boa e produce moito dano, como síntoma de que hai desequilibrios e perturbacións, un mal funcionamento da economía e, unha vez que se desencadea, porque produce efectos moi asimétricos. É necesario evitar que se desboque pero, dito iso, é evidente que o que non se pode facer é matar ao enfermo ou producirlle unha enfermidade máis para baixarlle a febre. A inflación utilizouse, efectivamente, para poñer en marcha políticas que en realidade ían dirixidas a modificar a pauta de repartición. Como dixen, se se asume que as subidas de prezos as producen os salarios e demasiada circulación de diñeiro, o que hai que facer é impoñer moderación salarial e subir os tipos de interese. A consecuencia é clara: perden os traballadores e as empresas produtivas, e gañan o gran capital e os propietarios do diñeiro.  

A coincidencia actual de males económicos profundos e sistémicos cunha elevada inflación non desmonta tamén a tese neoliberal de separar a loita contra a inflación do resto de problemas económicos? Que consecuencias se derivan deste dogma monetarista?  

Efectivamente, non se pode considerar que a inflación é un problema monetario illado de calquera outro asunto económico. Estamos a velo nesta última fase con total claridade. Se os prezos soben por todos os factores que sinalei antes, a terapia non pode estar dirixida a actuar tan só sobre un deles senón sobre todos. E iso non se pode facer só coa política monetaria, ou con esta por unha banda e por outro con outras medidas dos gobernos. Debe haber coordinación. Un dos mellores exemplos de que as políticas económicas dominantes perderon o norte tivémolo ao ver aos bancos centrais tratando, por unha banda, de moderar a demanda, o gasto, e aos gobernos por outro aumentándoos.  

Nun marco de males profundos e sistémicos, como o actual, un non menor nin menos perigoso que a inflación é a persistencia de elevadas taxas de desigualdade e de pobreza con casos de auténticas crises humanitarias. Ata que punto as políticas monetaristas non provocan estes males? Pódese combater a inflación desentendéndose de problemas sistémicos como leste?

Hai moitos estudos que, efectivamente, mostraron que a política monetaria e, en xeral, as políticas económicas neoliberais das últimas décadas xeraron perda de ingresos, pois frearon a actividade económica, e ademais unha gran concentración de todos eles nunha parte moi pequena da poboación. Iso produciu pobreza e contribuíu tamén á crecente financiarización da economía, pois o aforro así xerado dedícase principalmente á especulación. Prodúcese un auténtico círculo vicioso, tan grave e daniño mesmo para o propio capitalismo que ata moitos dos seus dirixentes tiveron que defender unha especie de “reinicio” para ir ao que chaman un “capitalismo inclusivo”. 

“A enorme cantidade de expresidentes do goberno, ministros e altos cargos a quen contratan as eléctricas, así como a influencia decisiva que teñen sobre os medios de comunicación, ten o obxectivo de impedir que os gobernos teñan liberdade e poidan frear o seu poder”. 

O peso que na inflación están a ter bens e servizos cuxa produción e comercialización está moi concentrada en mans de oligopolios -luz, gas, carburantes, transporte…- non explica, polo menos nunha parte moi importante, a subida dos prezos? Non están estas empresas manipulando os prezos e falseando a competencia?

No caso da electricidade, é unha evidencia que hai un sistema de fixación de prezos que favorece as marxes de oligopolio. E está ben documentado que esas empresas actúan manipulando os mercados, os custos e os prezos. Lamentablemente, o seu enorme poder político fai sumamemte difícil frear eses comportamentos se non se ten gran decisión e independencia de criterio. A enorme cantidade de expresidentes do goberno, ministros e altos cargos a quen contrata, así como a influencia decisiva que teñen sobre os medios de comunicación, ten precisamente o obxectivo de impedir que os gobernos teñan liberdade e poidan frear o seu poder. Tamén ocorre noutros sectores. Por iso paréceme moi boa idea a de crear observatorios das marxes comerciais. É curioso que quen defende o capitalismo como o mellor sistema porque nel din que prima a competencia critiquen que se investigue todo iso, e que se freen as prácticas colusivas e manipuladoras de prezos. É ben significativo, paréceme a min.  

En que medida as políticas neoliberais que vén adoptando a Unión Europea non facilitan estes abusos dos oligopolios, esta manipulación dos prezos? Por que e con que consecuencias?

Pois franca e lamentablemente, creo que en toda a súa medida. A Unión Europea deseña, permite e defende que esas prácticas se leven a cabo. O por que creo que é o gran poder deses grupos. Esas grandes empresas son as que redactan as directivas e leis no seu beneficio e logo compran ou convencen de mil formas aos funcionarios e políticos que as aproban. Está perfectamente documentado. As consecuencias son claras: aumentar o seu beneficio en prexuízo dos consumidores. 

As evidencias tamén poñen de manifesto que moitas subidas de prezos, algunhas en produtos básicos como os alimentos, non se deben a problemas de oferta derivados da pandemia, a guerra ou a escaseza de oferta de alimentos, senón á especulación. É isto certo? Que papel xogan nisto os fondos de investimento? 

É totalmente certo e demostrárono organismos internacionais e mesmo gobernos e parlamentos. No mercado de trigo de París, a posición dos especuladores pasou do 23% en maio de 2021 ao 72% en abril de 2022 (o que quere dicir que 7 de cada 10 operadores son especuladores), e os bancos e fondos de investimento multiplicaron por catro a súa presenza nestes mercados nos dous últimos anos e por cinco desde 2018. Nos primeiros meses de 2022, calculábase que case a metade do diñeiro que se movía no mercado almacenista de electricidade en España non estaba vinculado a contratos de compravenda para cada día, senón a operacións especulativas a prazo, e xa en xullo de 2021 un estudo demostroou que o volume de contratos negociados no Title Transfer Facility, o principal centro de fijación de prezos do gas de Europa, era 114 veces maior que o correspondente ao negocio real. Hai bancos que aínda anuncian fondos de investimento de alta rendibilidade baseados en apostar polas subidas de prezos, as que eles mesmos xeran grazas ao gran volume de diñeiro que manexan.  

A estas alturas resulta indiscutible que o planeta se enfronta a un problema moi grave: unha crise ambiental sistémica que afecta tanto o clima como aos recursos naturais. O que seguramente aparece máis oculto é o seu impacto nos prezos. Como inflúe o cambio climático na alza dos prezos?

O cambio climático aumenta os custos porque as enerxías sucias son cada vez máis caras, polo seu custo na extracción nalgúns casos e polos gastos que soportan. E, ademais, xeran externalidades sobre todas as actividades económicas ou mesmo sobre a saúde, que inflúen nos prezos. Tamén é caro e xera custos a utilización inicial de enerxías máis limpas. Máis adiante serán menos custosas pero non nas súas primeiras fases, cando hai que facer fronte ao custo de investir e poñelas en marcha con máis custos fixos.  

“Se se quere acabar co drama da débeda, o que hai que facer é fácil: poñer fin ao privilexio que ten a banca para crear débeda indefinidamente e sen custo ningún e, ademais, volver permitir que os gobernos sexan financiados a custo cero”. 

Hai tamén quen relaciona a elevada inflación cos déficits orzamentarios e as débedas públicas. É isto certo? 

Se a maior débeda pública leva consigo tipos de interese máis elevados, pode ser que estes supoñan custos financeiros adicionais que inflúan á alza sobre os prezos. Se traen consigo impostos máis altos, pode ocorrer o mesmo. Con todo, creo que o problema da débeda, non só pública sen tamén privada, non é principalmente o do seu efecto sobre os prezos. De feito, é fácil comprobar que nas últimas décadas, cando a débeda rexistrou un incremento extraordinario, as taxas de inflación foron moi baixas. E, en todo caso, o problema non é tanto o crecemento da débeda pública como o dos intereses que leva consigo o que se prohibise que se financiase sen custo polos bancos centrais, para que o fixesen os bancos privados. Tamén é fácil comprobar que, desde que iso se foi establecendo, o aumento total da débeda corresponde na súa gran parte ao crecemento dos intereses.  

Entre as voces de esquerdas hai quen defende que hoxe en día o problema da débeda, dado o novo ciclo alcista, é máis grave que fai trinta ou corenta anos. Estás de acordo con este diagnóstico?

Paréceme obvio se se ten en conta que a débeda é moito máis elevada. Agora ben, hai que distinguir. Se a débeda pública a financia o banco central, non hai demasiado problema, pero non se pode negar o esencial en relación coa débeda. Creala é o negocio dos bancos. E pódena crear sen ningún requisito practicamente. Cada vez que dan un crédito, crean eles mesmos o diñeiro da nada. Por tanto, teñen todo o incentivo e a posibilidade real para crear débeda, é dicir, negocio, sen límite algún. Se se quere acabar co drama da débeda, o que hai que facer é fácil: poñer fin ao privilexio que ten a banca para crear débeda indefinidamente e sen custo ningún mediante o sistema que se chama de “reserva fraccionaria” e, ademais, volver permitir que os gobernos sexan financiados a custo cero, con todo tipo de controis iso si, para que non se tire o diñeiro, polos banco centrais.  

Fronte a esta situación hai organizacións, por exemplo o CADTM, e tamén numerosos economistas de prestixio -entre os que ti che atopas- que vides solicitando do BCE (Banco Central Europeo) que anule a débeda pública que ten cos países da UE (Unión Europea). Podes darnos detalles desta demanda e a súa xustificación?  

Isto non é exactamente así. Creo que se trata de poñer fin ao impedimento fatal que fai que os gobernos non poidan levar a cabo investimentos imprescindibles e gastos que é necesario realizar para garantir o benestar social, a defensa da natureza e o bo funcionamento da economía. Habería diversos modos de enxugar a débeda ata o de agora existente, por exemplo converténdoa en débeda perpetua, e de evitar que a partir dun momento seguise crecendo, por exemplo e como dixen, permitindo o financiamento do gasto público polo banco central. 

Dada a gravidade da situación, fálase mesmo da necesidade dun novo “Consenso de Washington”. Como o ves? Albíscanse cambios nas políticas dos organismos internacionais (FMI, BM….) con relación ao anterior consenso? 

Dese novo consenso falan economistas e políticos conservadores que defenden a necesidade de cambiar de rumbo para salvar ao capitalismo. Nesa liña está, sobre todo, a administración de Biden. É obvio que con outro tipo de políticas poderíanse evitar os graves problemas e os danos que provocaron as neoliberais das últimas décadas. Outra cousa é que sexan viables dentro do marco que estas últimas provocaron. Como escribín nun artigo recente comentando este asunto, unha cousa é a opinión de políticos ou intelectuais que se dan conta do que pasa globalmente e outra os intereses cortoplacistas das grandes empresas e fondos que teñen o poder de decisión. Teñen tantas ganancias e privilexios, que imaxino que non deben ser moi partidarios de facer novos experimentos que limiten as súas ganancias e o poder do que gozan. 

Para concluír: os que teñen que tomar as grandes decisións non están a matar ao enfermo no canto de curalo?  

A miña opinión é que o capitalismo está enfermo de empacho. O neoliberalismo foi extraordinariamente exitoso para crear as condicións que permiten incrementar o beneficio e a súa concentración en poucas mans. Pero ao facelo xerou demasiado risco, moito desequilibrio e amplas fracturas como as que sinalei (fraxilidade financeira, débeda, unha globalización que fracasa antes os shocks inesperados, desigualdade que debilita os mercados, cambio climático…) que, cando comezan a darse ao mesmo tempo, poden facer que o sistema colapse. Parvos de todo non son e sábeno, pero se paran a bicicleta do beneficio e o poder na que circulan, caen.