Economía

Albino Prada, ensaísta

logo-tempos-exclusivo Albino Prada, ensaísta

O extenso e cualificado currículo de Albino Prada avalía un proceso de reflexión e interpretación crítica de canto vén
conformando un modelo de sociedade, ou de mercado, que está moi lonxe de ofrecer os mínimos esixibles que
demandaría outro non sometido aos bandazos do neoliberalismo.

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
Os botafumeiros mediáticos

Os botafumeiros mediáticos

Recentemente, un importante medio de comunicación galego, basándose en datos do INE español, certificaba un espectacular progreso da converxencia económica de Galicia co conxunto de España en 2022. Porén, a realidade dista moito do triunfalismo do titular.

Desnortados, provincianos e novos ricos

Desnortados, provincianos e novos ricos

Toda a rede ferroviaria pivota en Madrid. É centrípeta e radial -provinciana- cara Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Burgos… ou Galicia. E tamén o será a conexión co País Vasco por Burgos, e a de Extremadura por Toledo. Só a conexión de Alicante coa fronteira francesa (pasando por Barcelona) non o vai ser.

Débedas públicas: mellor lonxe dos mercados

Débedas públicas: mellor lonxe dos mercados

Os 15.000 millóns de débeda que se lle van condonar a Catalunya enervou aos presidentes autonómicos do PP. Xusto cando as dereitas, incluídas a xudicial e a mediática, abandeiran unha ruidosa campaña contra a aínda non nata lei de amnistía que asegura a investidura de Sánchez e a formación dun novo executivo progresista. O articulista dá pistas para valorar o fenómeno das quitas dos préstamos do Estado ás CCAA, os feitos hai anos con cargo ao FLA.

Entrevista con José Manuel Naredo, economista e ensaísta

Entrevista con José Manuel Naredo, economista e ensaísta

Se alguén merece ser considerado unha eminencia do pensamento económico a contracorrente, ese é José Manuel Naredo, premio nacional de Economía e Medio Ambiente, que vén de publicar “La crítica agotada. Claves para un cambio de civilización” (Editorial Siglo XXI), un ensaio sobre como as palabras determinan o pensamento e como o pensamento determina a realidade. [Por Manoel Barbeitos]

RBU, jornada laboral e desalarización

RBU, jornada laboral e desalarización

Paralelamente á necesaria redución de xornada, é imprescindible avanzar cara a unha renda básica que incentive a repartición do tempo de traballo asalariado dispoñible que faga posible aquela redución, redistribuíndo así para cada cidadán o tempo liberado do traballo asalariado. Esta combinación de políticas sociais faría posible reducir drasticamente a dependencia laboral extrema na que vive un 40 % dos traballadores.

Pensións: contra o consenso neoliberal

Pensións: contra o consenso neoliberal

Postúlase atrasar a idade de xubilación e xubilarse cunha pensión inicial máis baixa. Dificúltase así que os actualmente desempregados tomen o relevo dos ocupados con máis de 35 anos de cotización, cunhas formas de cálculo que darían unhas pensións iniciais medias menores. Son medidas que ben agradecerán os que venden plans de pensións privados.

PIB no 2022: Os primeiros somos os últimos?

PIB no 2022: Os primeiros somos os últimos?

Agora que Eurostat vén de avanzar os datos da evolución do PIB nunha segunda onda (o pasado 14/02/23), xa podemos pór nomes (país) e apelidos (resultado global) dentro da Unión Europea. Para iso ordenamos de menor a maior a situación a finais do pasado ano 2022 se partimos todos do nivel 100 en 2019 (pre-pandemia). [Un artigo de Albino Prada]

O PIB no ano 2022: ¿sacando peito?

O PIB no ano 2022: ¿sacando peito?

Os datos ofrecidos por Eurostat o 31 de xaneiro de 2023 do crecemento da Unión Europea en 2022, postos en comparación cos datos previos coñecidos de 2021 e 2020, ofrecen unha visión realista da situación na que nos atopamos na recuperación post-covid en termos de PIB. [Un artigo de Albino Prada]