Luns 2, Outubro 2023
HomeCulturaTempo de contos, espazo online de creación literaria

Tempo de contos, espazo online de creación literaria

Tempos Dixital abre TEMPO DE CONTOS, un espazo online aberto á creación literaria onde escritores e escritoras en lingua galega teñen a oportunidade de dar a coñecer as súas obras. Cada semana publicarase un relato, conto ou poema en Tempo de Contos xunto cun breve perfil biográfico do autor ou autora.

Bases da convocatoria

1.- Poderanse presentar relatos, contos ou poemas de temática libre e autoría individual, inéditos e escritos en lingua galega. Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, S.A., empresa editora de Tempos Novos, Tempos Dixital e Protexta, resérvase o dereito de decidir sobre a publicación de obras presentadas.

2.- As obras terán unha extensión máxima de 5.000 caracteres (espazos incluídos) e serán enviados en formato .doc ou .odt.

3.-Cada semana publicarase unha obra en Tempo de Contos, na sección de Cultura de Tempos Dixital.

4.- O relato máis votado de cada trimestre publicarase na versión en papel de Tempos Novos.

5.- Tempo de Contos manterase activo por tempo indefinido, podendo a empresa editora suspendelo en calquera momento sen aviso previo.

6.- Polo feito da participación, os autores e autoras aceptan as bases e autorizan á empresa editora a publicar as obras presentadas, en calquera dos seus medios ou en edicións colectivas, dentro dos seguintes vinte e catro meses á data do envío para a participanción en Tempo de Contos. As autoras e autores poderán exercitar os dereitos que lles recoñece a lexislación sobre propiedade intelectual inmediatamente despois da primeira publicación en calquera dos medios citados.