Martes 6, Xuño 2023
HomeCulturaSUMARIO A TRABE DE OURO 120

SUMARIO A TRABE DE OURO 120

A TRABE DE OURO 120

maio | xuño | xullo | agosto 2022

EDITORIAL                                                          

CUESTIÓNS                                                         
· MITOS CELTAS NA OBRA DE DARÍO XOHÁN CABANA. Antón Capelán
· DO PAZO AO CONVENTO. A FUGA MUNDI COMO PARADIGMA IDEOLÓXICO DAS MULLERES FIDALGAS NO ANTIGO RÉXIME. UN ESTUDO DE CASO. Marcial Gondar Portasany

ACOUTACIÓNS                                                    
· O DEBER DE SER FELIZ. CAPITALISMO E SUBXECTIVIDADE CONTEMPORÁNEA. Manuel Fernández Blanco
· VIDAL SOUTO. O POBO É QUEN ORDENA. Manolo Figueiras
· RETRATO DUN MOZO DA MIÑA XERACIÓN. Chus Pato
· A LUZ QUE TEN O BRILLO DO DIAMANTE. Antón Dobao

TEXTOS                                                               
· PEDRO MADRUGA, MITO POÉTICO. Darío Xohán Cabana

PUBLICACIÓNS                                                  
· A POESÍA A FISTERRA E ÁS OUTRAS FINS DA TERRA. Francisco Fernández Rei
· ALCATRÁN, DE MARCOS ABALDE: UN DIÁLOGO NA PROCURA DA MELODÍA SILENCIADA. Sara Plaza
· MANUEL CASTELAO MEXUTO: CABANILLAS / OTERO PEDRAYO. NA NOITE ESTRELECIDA / ARREDOR DE SI. Luís García Soto

CRÓNICA                                                          
· INFORME DA RAG SOBRE O GALEGO E A SÚA OFICIALIDADE NA REFORMA DO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ASTURIAS. Francisco Fernández Rei
· CARTA MANUSCRITA CON DARÍO XOHÁN CABANA. Xabier Cordal
· PALABRAS D´A TRABE DE OURO PARA DARÍO XOHÁN CABANA. Rosa López


SOLICITE O SEU EXEMPLAR USANDO ESTE FORMULARIO