Domingo 28, Novembro 2021
HomeOutros

Outros

NICARAGUA (I): UNHA REVOLUCIÓN TRAIZOADA?

A deriva autoritaria protagonizada por Daniel Ortega -que vén de renovar na presidencia de Nicaragua a través dunhas eleccións xerais ás que concurriu cuase en solitario despois de perseguir, encarcerar ou provocar o exilio da maior parte dos contrincantes- está sendo denunciada por numerosas personalidades de recoñecido prestixio no mundo, noutrora solidarios cos ideais sandinistas que lle deran vida á revolución contra o ditador Somoza. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

CUBA (e IV): FIN DO MODELO CUBANO?

Na súa última entrega, o analista bota man das estatísticas coas que poder visualizar o difícil momento económico ao que se enfronta actualmente Cuba. Ás feblezas detectadas dende hai anos no sistema, sometido a un irracional e criminal bloqueo por parte de EE.UU., súmanselle agora os efectos producidos pola pandemia, que se cebaron nos sectores máis dinámicos, como o turístico, provocando graves deterioros entre a poboación. Todo indica, incluída a contestación popular que demanda máis democracia e participación, que nos atopamos ante un decisivo cambio de ciclo.

CUBA (III): OS CAMBIOS OBRIGADOS

Nesta terceira entrega, o analista dá conta dos sucesivos procesos de experimentación e superación económica levados a cabo polas autoridades cubanas ao longo das últimas décadas. Con resultados non sempre satisfactorios, pois que seguiron influíndo nesas políticas factores de diversa índole, tanto de carácter interno como externo, co bloqueo como un dos máis decisivos. Co novo século, e tras a morte de Fidel, idearon un novo programa económico, máis liberalizador. Con que resultado? [Un artigo de Manoel Barbeitos]

CLARA CORBELHE, UN NOVO COLECTIVO PARA O DEBATE

Os tempos andan revoltos. Máis alá e preto de nós, emerxen factores de cambio e transformación que condicionan, para ben ou para mal, o diario vivir. E por iso nunca como agora se fan máis necesarios os intérpretes. Un deses intérpretes constitúeo o colectivo que vén de anunciar a apertura dun novo espazo para o pensamento crítico. Déronlle o nome dunha muller “caseteira”, Clara Corbelhe. Eis o documento que nos trasladan para darlle difusión.

[ENTREVISTA] ANA PRESEDO RODRÍGUEZ, cirurxiá do Hospital Robert Debré de París

A cirurxiá Ana Presedo Rodríguez é actualmente a coordinadora da Unidade de Neuro-ortopedia no Hospital Robert Debré de París, no que traballa desde o ano 2003, e dedícase a tratar problemas de motricidade en pacientes infantís neurolóxicos. A súa práctica, investigacións e escritos versan sobre temas moi técnicos a medio camiño entre rehabilitación, fisioterapia, pediatría, neuroloxía, traumatoloxía, biomedicina, enxeñería e cirurxía. Nesta entrevista, procuramos que apunte a súa mirada e experiencia multidimensional á parte social e de xénero que implica o seu traballo.

ALEGRÍAS DE SEGUNDA MAN

A lingua alemá dispón do termo schadenfreude para referirse á satisfacción íntima que producen a desgracia ou a humillación alleas. Haberá quen o considere unha excentricidade, pero o realmente raro é que unha palabra equivalente non exista no resto de linguas. Ou esta emoción cabrona só lles afecta aos xermano-parlantes? Sen entrar en xuízos morais, parécenos que se trata dun baleiro léxico e toda lingua que se precie debería ser quen de nomear o existente sen recorrer a barbarismos difíciles de pronunciar. [Un artigo de Xurxo Borrazás]

CUBA (II): COMUNISMO CON SABOR TROPICAL

O triunfo da revolución moveu os marcos xeopolíticos, e Cuba abrazou o comunismo, sancionado así pola Constitución do 76, aínda que sabían os novos dirixentes que o modelo -apoiado directamente polo réxime soviético- tería viabilidade na medida en que se extendese a toda Latinoamérica. Velaí polo que, en plena guerra fría, EE.UU. puxo en marcha un programa estratéxico de operacións desestabilizadoras, impoñendo violentas ditaduras nos principais países da rexión. Unha nova entrega de Manoel Barbeitos.

CUBA (I): UNHA ILLA SOMETIDA A UN BLOQUEO

A morte de Fidel Castro e o recente pase a retiro do seu irmán Raúl inaugurou para o réxime cubano un novo tempo, no que se teñen producido movementos de contestación social, sen que teña variado en absoluto con Biden o bloqueo económico imposto por EE.UU. desde hai décadas. O articulista Manuel Barbeitos proponse analizar as claves interpretativas do momento.

A COR DO PENSAMENTO E A DOR DA MELODÍA

Definamos a poesía como un campo que percorre un electrón entre catro polos de magnetismo: o sentimento e o pensamento, por unha banda; a música e a pintura, pola outra. O electrón pode moverse libremente mais nunca saír do campo porque a súa razón de ser non é outra que a representación, i. e., dar conta da presenza deses polos no interior dunha conciencia nun proceso de existência, sen chegar nunca a fundirse con eles nin integralos totalmente.

A MALDICIÓN DA PERIFERIA

Non, non estaba preparada para abrir a man, para deixar voar ao paxariño que durante tantos anos acubillei con amor no meu feixe de pallas e plumóns quentes. Síndrome do niño baleiro chámanlle, e a min non me ía pasar. Porque ser nai era só unha característica máis, unha faceta da miña identidade poliédrica. Eu tiña un proxecto autónomo e, xa que logo, debía ser quen de ver a chegada da independencia da niñada como unha fase máis, unha fase desexable da experiencia vital. [Un artigo de Rexina Vega]

A UTOPÍA VERMELLA DE OTELO SARAIVA DE CARVALHO

Faleceu recentemente quen fora a cabeza e tamén o corazón da Revoluçao dos Cravos naquel xa lonxano 25 de Abril de 1974: Otelo Saraiva de Carvalho. Nesta hora do adeus, a historia non pode deixar de recoñecer o seu protagonismo naquela pacífica e exitosa rebelión contra o réxime salazarista, rememorando ao tempo o longo calvario polo que tivo que pasar por non someterse na transición aos estándares ideolóxicos dos partidos tradicionais. Recuperamos a conversa que o xornalista Luís Álvarez Pousa mantivo con el en Compostela pouco despois de saír do cárcere, publicada no número 3 da revista SEIVA, xa desaparecida.

CONCELLOS GALEGOS: MENOS SON MÁIS

Feneceu recentemente Xaquín Álvarez Corbacho. Deixou como herdanza unha axenda de asuntos pendentes para a economía pública galega deberían ser desenvolvidos sen demora. Entre eles, o de dotar a Galicia dun novo mapa municipal, que o profesor e tamén estreito colaborador de Tempos Novos agora desaparecido deixou descrito e argumentado nos seus libros, entrevistas e artigos. [Un artrigo de Albino Prada]

PERÚ (e II): ENTRE A ILUSIÓN E A INCERTEZA

Non o vai ter fácil o novo goberno peruano. O país arrastra uns índices de desenvolvemento e benestar social que o colocan á cola no ránking latinoamericano. E a oposición non parece que estea por colaborar, porque está dando mostras de non ter aceptado os resultados das urnas. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

PERU (I): ALTURAS DE MACHU PICHU

A chegada de Pedro Castillo, o candidato de orixe campesiña, ao poder sorprendeu e á vez xerou ilusión entre os sectores máis desprotexidos do Perú. O seu discurso de posesión remarcou os compromisos democratizadores lanzados en campaña. Porén, son moitas as ameazas desestabilizadoras co que o fujimorismo e os grupos de poder (con case un 50% de apoios) o van poñer a proba. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

A FORZA POLAS BOAS

A institución-Estado goza da facultade de exercer e dirixir a forza e a represión sobre as persoas, dita o abano de cidadás e actividades sobre as que exerce esa forza e as que non. A política, nunha frase, ocúpase de regular as relacións entre o Estado e o mercado. Esta definición é válida tanto para unha ditadura (sexa monárquica ou militar), como para unha democracia plena, para gobernos de dereita e de esquerda. [Un artigo de Xurxo Borrazás]

CARTA Á INFANCIA NESTA FIN DE CURSO DO 2º ANO DE PANDEMIA

Agora que o ano escolar remata, que vai sol e calor e están a piques de celebrarse, por fin! unhas case-festas de fin de curso, quixera escibrirvos sobre todo o que eu sentín ao vervos durante este tempo de pandemia. Confeso que cada día, ao pasar preto do voso cole á hora do recreo, empleei moitos minutos en quedarme observando a vosa marabillosa disciplina, o voso estrito acatamento das normas. [Un artigo de Rexina Vega]

VISTA AÉREA DO 2050

A imaxe nocturna que capta o satélite amosa unha intensa retícula de luces, un camiño dourado que beirea a costa atlántica. De Porto ao Ferrol a contaminación lumínica que vemos indica a existencia dunha zona densamente poboada, unha cidade estensa que semella configurar unha área claramente definida. Sete millóns de persoas habitan nesa liña de luz da esquina noroeste sobre un océano no que, como unha ardora, fosforecen as luces de posición dos grandes aeroxeradores. [Por Rexina Vega]

A GALICIA DA POSTCOVID, A DEBATE EN OUTES

Expertos e expertas nas diversas áreas sociopolíticas do país tomarán parte o vindeiro día 17 de xullo, en Outes, nunha xornada de reflexión e debate sobre "A Galicia da postCovid". Dúas conferencias e outras tantas mesas, unha social e outra política, conforman o programa proposto polos organizadores: a revista TEMPOS NOVOS e o Concello de Outes. A asistencia é aberta e gratuita, tendo os interesados/as que inscribirse previamente.

CHILE (e III): ABRÍRONSE POR FIN AS GRANDES ALAMEDAS

Xa pasaron máis de tres décadas, unha xeración, dende que a sinistra ditadura pinochetista desaparecera definitivamente do escenario político chileno. Logo do tempo transcorrido parece oportuno preguntarse se, por fin, en Chile "se abriron as grandes alamedas". [Un artigo de Manoel Barbeitos]

LIBERTARISMO DE FERIA

Nas propostas do ultraliberalismo económico advírtese sempre un problema de escala, de facer da anécdota categoría. O que vale para unha persoa ou un grupo reducido non é automaticamente válido para todo o mundo, o beneficioso para unha maioría pode ser nefasto para unha minoría extensa. Di un dos seus gurús hispánicos, o ameno e intelixente conferenciante Miguel Anxo Bastos, que a desigualdade é un síntoma de prosperidade, proba de que a pobreza acadou niveis de irrelevancia. [Un artigo de Xurxo Borrazás]