Xoves 24, Setembro 2020
Home Economía

Economía

BANCOS E FUNDACIÓNS: AS OBRAS SOCIAIS EN ESPAÑA

De resultas do colapso financeiro de 2008, sobreviviron algunhas Caixas de Aforros transformadas en Fundacións sen ánimo de lucro, axustadas á Ley 26/2013 de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias e a Ley 50/2002 de Fundaciones. O articulista aporta datos contrastados a respecto do destino dos beneficios bancarios, e máis concretamente dos que canalizan Kutxabank, Abanca e Bankia (agora mesmo en proceso de fusión con Caixabank) a Obra Social, que é o obxetivo esencial das súas respectivas Fundacións. A resultas desa análise, sae que o vasco Kutxabank destina á súa obra social trinta veces máis que Abanca. [Un artigo de Albino Prada]

CONCENTRACIÓN BANCARIA E RISCO SISTÉMICO

Unha alta concentración en poucas empresas do poder de mercado acostuma asociarse con prácticas pouco competitivas e de abuso para cos consumidores. Dita concentración para o sector financeiro acostuma avaliarse coa concentración ou cota de mercado que teñen as cinco maiores entidades (C5). Para dito sector en España o Banco Central Europeo estima que en 2018 esta concentración C5 (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Banco de Sabadell) alcanzaba o 68,5 % do total de activos do noso sistema financeiro. [Un artigo de Albino Prada]

AS PENSIONS PÚBLICAS, DE NOVO NO FOCO

O tremendo impacto negativo que a recesión pandémica está tendo sobre o mercado laboral (1.250.000 empregos perdidos en España, 45.500 en Galicia) está sendo aproveitado polos altofalantes de sempre (políticos, medios de información e opinión, elites financeiras.....) para poñer o foco sobre o sistema público de pensións. Coa mesma cantinela de sempre: a inviabilidade financeira do actual sistema. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

HOLANDA E O CINISMO DAS ELITES EUROPEAS

O ocultismo con que se moven as elites europeas facilita que se dean condutas enormemente hipócritas e que, con demasiada frecuencia, raian na delincuencia. Como proba permítaseme que cite un feito acontecido nas instancias do goberno europeo que reflicte perfectamente este tipo de comportamento. Non hai moitos anos, medios de comunicación franceses de grande credibilidade e prestixio denunciaron que os daquela presidentes da Comisión Europea (o luxemburgués Jean-Claude Juncker) e do Eurogrupo (o holandés Jeroen Dijoselbloem) estaban asesorando a grandes empresas, así como a grandes fortunas francesas, en como trasladar os seus domicilios fiscais a Holanda para así pagar menos impostos. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

[RADIOGRAFÍA ECONÓMICA] GALICIA, PEOR QUE HAI DEZ ANOS

A radiografía económica dos últimos dez anos en Galicia é negativa para dez dos doce indicadores analizados polo economista e ensaísta Albino Prada: catro deses indicadores teñen a ver coa riqueza e o emprego, tres están relacionados co desemprego e outros tres coa competitividade (I+D e exportación), e só noutros dous se aprecia un pírrico avance. No TEMPOS NOVOS de xullo, dispoñible nos kioscos a partir do venres día 3, abrimos a análise ao que deron de sí as tres lexislaturas últimas do PP nas políticas e na xestión referida aos ámbitos da economía e a industria, o medio rural, o benestar social, a igualdade, a cultura, os medios, a democracia e o autogoberno.

EUROPA E A CRISE DO CORONAVIRUS

Moito se esta escribindo sobre o grande esforzo fiscal e financeiro que está facendo Europa (enténdanse as autoridades comunitarias: Consello de Europa, Comisión Europea e Banco Central Europeo) para afrontar a crise provocada polo coronavirus. Hai unha parte de verdade en todo o que se está dicindo e escribindo: nunca na súa curta historia empregaran as autoridades europeas tanta artillería para faceren fronte a unha crise. Pero cómpre tamén facérmonos outra pregunta: son acertadas e axeitadas as medidas que se toman? [Un artigo de Manoel Barbeitos]

SOS MARIÑA LUCENSE

En xuño de 2017, hai exactamente 3 anos, Tempos Novos publicaba na súa sección En Foco un especial sobre a Mariña Lucense no que Alcoa, xa en situación crítica, ocupaba un espazo central. Tres longos anos baixo a espada de Damocles, tres longos anos para reaccionar, tres longos anos nos que a única resposta foi laissez faire, laissez passer a tope. Hoxe recuperamos para a edición dixital este texto que, lamentablemente, podería ser publicado de novo a penas mudando a data. [Un artigo de Gonzalo Rodríguez]

O EURO E OS RISCOS DAS POLÍTICAS DEFLACIONISTAS

En Alemaña está moi estendida e aceptada a idea de que a hiperinflación e o seu impacto monetario nos primeiros anos vinte do século pasado (1921-1923, cando un dólar chegou a equivaler a un millón de marcos) foi o caldo de cultivo que favoreceu o auxe e ascenso ao poder do nazismo na daquela coñecida como República de Weimar. Velaí que as autoridades alemanas consideren actualmente que a UEM debe ter como o obxectivo macroeconómico prioritario combater a inflación. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

O EURO E O FETICHISMO DUNHA MOEDA FORTE

Seguramente se preguntarán algúns que ten que veren o euro coa postura comunitaria diante da crise sanitaria que provocou o coronavirus. Directamente nada, pero indirectamente todo. Diría que está sendo decisivo, xa que todas as medidas aprobadas ata o día de hoxe teñen como condicionante "evitar a caída do euro". Lembremos que noutro dos momentos difíciles da UEM, cando a crise das débedas soberanas, o daquela presidente do BCE (Mario Draghi) afirmou:  "farei todo o que sexa necesario para protexer o euro". [Un artigo de Manoel Barbeitos]

A APORTACIÓN DOS MAIORES Á ECONOMÍA E A SOCIEDADE GALEGAS

Moitas das elites políticas (de dereitas e de esquerdas) e económicas (maiormente bancos e fondos de investimento) apoiadas por expertos ao seu servizo consideran que a atención ás persoas maiores (prestacións económicas, transferencias, servizos) son un gasto público tan elevado, que os estados non poden atender por si sos. Subliñan que se trata dun gasto inabordable, pois que a porcentaxe de xente maior é cada vez máis grande, e moi especialmente nas sociedades occidentais. [un artigo de Manoel Barbeitos]

AS BOLSAS E A RECESIÓN ECONÓMICA

Seguramente que a aqueles que teñen curiosidade por coñecer como marcha a economía, e por non seren expertos nos mercados financeiros, lles chame a atención que as Bolsas pareza que teñen nos últimos tempos un percorrido diferente e mesmo se manifesten como se estiveran á marxe do conxunto da economía. Como é posible que suceda isto se ao dicir dos teóricos a Bolsa -ese lugar no que se compran e se venden accións das sociedades anónimas- non fai máis que reflectir a realidade da economía, e son algo asi como o seu barómetro? [Un artigo de Manoel Barbeitos]

A GAIOLA DA UNIÓN ECONÓMICA E MONETARIA

Hoxe xa sabemos que Alemaña non tería aceptado asinar os tratados de constitución da UEM, se os demais estados non aceptaban o que os seus gobernantes (con H. Kohl a cabeza) consideraban principios monetarios innegociables: a adopción dunha moeda forte na liña do antigo marco (euro) e a creación dun banco central europeo (BCE) segundo o modelo alemán de independencia dos poderes públicos (Bundesbank). [Un artigo de Manoel Barbeitos]

CONFINAMENTO DE ALTURA

Estes días Luis Davila publicaba no Faro de Vigo unha viñeta, moi ben traída, na que un mariñeiro dun barco de grande altura lle preguntaba a outro: “¿Como levan na túa casa o confinamento?”, ao que o segundo respondía: "Máis ou menos, estoulles gravando un tutorial!" E é certo, a rutina dos mariñeiros no Gran Sol, en Terranova, no Indico e noutros moitos mares distantes constitúe unha particular forma de clausura. [Un artigo de Gonzalo Rodríguez

CORONAVIRUS: LECCIÓNS DE RESILIENCIA SOCIAL

Non hai moitos días razoaba que a catástrofe do coronavirus enfrontábanos a unha colosal incerteza, cousa moi distinta dun risco. E que iso tiña consecuencias sobre o tipo de medidas que unha sociedade pode tomar, tanto para previr tales situacións como para xestionalas unha vez que se desatan. A idea clave é aplicar o principio de precaución. Porque recoñecida a nosa ignorancia e impotencia debemos evitar a soberbia, a compracencia tecnocrática ou a temeridade.Por exemplo: tomando medidas cautelares e urxentes de confinamento no canto de persistir en manter as usuais mobilidades sociais. Aínda que iso poida impactar gravemente coa actividade económica ou a vida social habitual. [Un artigo de Albino Prada]

ENTREVISTA: TOMÁS GARCÍA AZCÁRATE, experto en política agraria comunitaria

TOMÁS GARCÍA AZCÁRATE, experto en política agraria comunitaria "A PAC é un reto, pero tamén unha oportunidade para Galicia"  Poucos expertos como Tomás García Azcárate para profundar no proceso de negociación que se desenvolve deste hai meses en Bruxelas para acadar un consenso sobre a nova PAC. A súa traxectoria profesional (funcionario europeo entre...

SOS NA MARIÑA LUCENSE

Está a Mariña lucense preparada para unha apocalipse zombi? É a pregunta metafórica que se fai o autor, investigador e analista, á hora de abordar o presente e o futuro desta comarca galega. Trasladando a pregunta ao que sen dúbida ten múltiples posibilidades de suceder, o hipotético peche de Alcoa, con consecuencias para a zona propias dun acontecemento extremoso, a resposta inevitable sería: non, non está preparada para soportalo. Para afrontar o reto, é preciso partir dun novo paradigma respecto da planificación territorial, económica, paisaxística e social da Mariña. En clave de país.

Entrevista: Albino Prada

Vai ser un ano cargado de política, con varios procesos electorais previstos para maio e o dos comicios xerais previstos para o outono e que ben poderían adiantarse. Cando arranca a conversa, é o primeiro que subliña Albino Prada, profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo, mentres lle dá voltas a un gráfico sobre as rendas non salariais, que se teñen disparado en España nos últimos anos -en plena crise!-. O tsunami económico están a pagalo as rendas do traballo, e en Galicia aínda de xeito máis duro. A Xunta apostou por un axuste “máis agudo”, sostén, que repercute nun peor comportamento da demanda. Prada outórgalle un “notable alto” ao documento económico de Podemos, pero bota en falta nel que os profesores Navarro e Torres non contemplen para a súa análise e a súa proposta aos case dous millóns de españois “expulsados” á emigración e que se dan nalgunha medida por amortizados. Isto “maquilla as estatísticas” do paro. O economista e profesor tamén é partidario de auditar a débeda pública.

O sector lácteo, nunha nova encrucillada

Días despois da desaparición do sistema de cotas, o sector lácteo galego afronta un novo tempo comercial que se abre sen ter a seguridade que lle podería proporcionar a existencia dun grupo lácteo galego. A situación fora xa denunciada na revista TEMPOS NOVOS (Nº 199, decembro 2014). Parece seguro un incremento mundial da demanda, á que atenderá Europa con menos e máis grandes explotacións. O debate ocupará un lugar central no debate político diante das múltiples convocatorias electorais deste 2015. Recuperamos a continuación o artigo asinado por Antón Fernández Oca, Manoel Barbeitos e Xabier Iglesias onde dabamos conta, hai xa máis dun ano, dunha situación que hoxe é xa una realidade pendente de encauzar.

A falta de competitividade da economía española dispara o desemprego xuvenil

Con máis do 50 por cento da súa xente moza no paro, España está á cabeza da Unión Europea en desemprego entre os menores de 25 anos. Os datos publicados por Eurostat a primeiros de Abril confirmábano: o paro dos mozos españois supera en máis de vinte puntos ao...

Dos tempos interesantes

Hai unha maldición chinesa que di “ogallá vivas tempos interesantes”. Os tempos interesantes son aqueles de cambios profundos, non sempre agradables. Porén os tempos faltos de interese son tranquilos e estables. Os nosos son tempos interesantes, e moito...