Domingo 28, Novembro 2021
HomeEconomía

Economía

SOBERANÍA E AUTODETERMINACIÓN

Imos supor que rematamos este ano deixando atrás a incerteza sanitaria na que nos meteu esta pandemia a comezos de 2020. Que coas vacinas e as precaucións sociais somos quen de recuperar o punto no que colapsou case todo. Ao parecer xa temos á venda dous tratamentos sociais de amplo consenso: unha acelerada recuperación con transición enerxética e dixital. [Un artigo de Albino Prada]

[ENTREVISTA] CARLOS CRUZADO, PRESIDENTE DE GESTHA

Carlos Cruzado é presidente dos Técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha) desde 2005. Desenvolveu gran parte da súa carreira profesional na Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) e no Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (ICAC). Unha das voces autorizadas máis críticas coa política fiscal e económica levada a cabo polos últimos Gobernos do PSOE e o PP, como defensor dun sistema fiscal máis eficiente e xusto, preservando o Estado de Benestar.

O ANO DA TAXA TOBIN

Cúmprese o ano que vén un cuarto de século dende que a sociedade civil comezou a esixir a implantación en todo o mundo dun imposto ás transaccións financeiras. Popularizouse como Taxa Tobin, lembrando así ao economista que primeiramente formulou a proposta, que ten por obxetivo a redución do dano que a especulación financeira pode ocasionar na economía polo simple funcionamento do sistema capitalista. [Un artigo de Ricardo García Zaldívar]

GALICIA 2000-2019. XERACIÓN SOCIAL E AMBIENTAL PERDIDA

O balance socioeconómico e medioambiental das dúas primeiras décadas deste século non é precisamente positivo para Galicia, como moi ben argumenta o analista tras estudar detidamente unha serie de indicadores extraídos da estatística oficial. A radiografía que describe pon contra a parede as propagandas da Xunta e as declaracións dos seus colaboradores máis leais.[Un artigo de Albino Prada]

[IN MEMORIAM] ENTREVISTA CON XAQUÍN ÁLVAREZ CORBACHO

Vén de fenecer Xaquín Álvarez Corbacho, catedrático de Facenda Pública e de Economía Aplicada, que foi alcalde de O Grove nos primeiros anos da democracia, membro do Consello de Contas durante o bipartito e articulista, colaborando como tal en Tempos Novos. Reproducimos a entrevista que o xornalista Luís Villamor lle fixera para a citada revista (número 199) ao pouco de se xubilar. Nada do que afirma nela perdeu actualidade.

[ENTREVISTA] ANTÓN COSTAS, catedrático de Política Económica

Antón Costas Comesaña (Matamá, Vigo,1949) especilizouse na investigación e no estudo dos procesos de formación das políticas públicas e sobre os procesos de reforma económica. Forma parte do prestixioso IREA, o instituto de economía aplicada da Universidade de Barcelona, na que imparte clases sobre esa mesma materia e desde abril é presidente do CES.  Na prensa escrita tense revelado como un dos máis lúcidos analistas da actualidade económica e política.

PLAN DE RECUPERACIÓN: MÚSICA AMBIENTAL DE FONDO

Unha mirada crítica ao Plan Quinquenal para a Recuperación, a transformación e a resiliencia que vén de presentar publicamente o goberno do Estado. O economista e ensaísta Albino Prada descubre importantes baleiros na súa pormenorizada análise das máis de 200 páxinas que o integran, cotexando para iso o contido dos dez puntos máis álxidos.

UN METRO PARA A CIDADE DO ATLÁNTICO

Malia as presións do goberno español a prol da conexión de alta velocidade Madrid-Lisboa, o goberno luso prioriza a opción atlántica a través da liña Lisboa-Oporto-Vigo. O articulista ve niso unha grande oportunidade para Galicia, e para o continuo urbanístico entre a Coruña e o Grande Oporto, vendo nese proxecto un equivalente ao metro para cidades máis compactas. [Un artigo de Gonzalo Rodríguez]

O ENIGMA NOVACAIXAGALICIA

Como teño razoado recentemente, non sendo público o capital dun banco, tamén pode ser cento por cen privado sen ánimo de lucro (Kutxabank), ou de case a metade[1] como poidera chegar a selo na absorción de Bankia por Caixabank. Ten isto non pouco que ver coa socialización dos beneficios e da actividade. No caso de Novacaixagalicia Banco (no que dera a fusión das dúas Caixas galegas), todo foi na dirección oposta: na da súa privatización total. Dese enigmático proceso destrutivo e entreguista, e coa sentenza condenatoria contra algúns dos principais responsables dese desastre aínda fresca,vai este artigo de análise, que o autor remata desta maneira:  “Fenosa para Fainé, o Pastor para os Botín, as Caixas para Escotet”. [Un artigo de Albino Prada]

A MOCHILA AUSTRÍACA E O EMPREGO

Nos últimos tempos, vimos escoitando con relativa frecuencia e reiteración que para combater o elevado desemprego en España, e Galicia, sería conveniente eliminar as supostas rixideces do actual marco laboral e implantar outros modelos europeos que se consideran menos ríxidos. Ahi está, por caso, a coñecida como "mochila austríaca". De que vai? Dende hai tempo, eu diría que dende sempre, o emprego é o maior problema macroeconómico de Galicia e de España. Porén, pasan as décadas e ese problema segue sen solucionarse malia que todos os gobernos aseguraban telo como unha das súas prioridades. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

PERMANENCIA E CAMBIOS DA PAC NO SEU CONTEXTO

Creo que sen dúbida o máis importante dos cambios da "nova PAC" non son tanto en sí os cambios como o que permanece dela. E permanece que, punto percentual arriba ou abaixo, a PAC segue a ser a gran política de Cohesión Económica e Social, cun 40% do total do orzamento da UE, para un sector que en números redondos non suporía moito máis aló do 2,5% do PIB europeo, o que da idea de ata que punto pesan nese 40% do orzamento total da UE cuestións extraeconómicas, como as estratéxicas ligadas ao abastecemento alimentario para evitar hambrunas en tempos de crise, as cuestións medioambientais e as sociais. [Un artigo de Xacobo Feijoo Lamas]

ORZAMENTOS DO ESTADO 2021: UN INEVITABLE CASTELO DE NAIPES

Elaborar unha previsión de gastos e ingresos públicos para o ano 2021, nunha situación de extrema incerteza como a provocada pola pandemia actual dende marzo de 2020, é un exercicio de prestidixitación. Para calquera que o faga. É por iso que as contas presentadas polo actual goberno deben ser avaliadas de xeito pouco habitual. Vexamos. [Un atigo de Albino Prada]

ENTREVISTA CON ALBINO PRADA

Sempre ten unha visión de alcance sobre os acontecementos que trastocan modos de vida e estados de opinión. Albino Prada, catedrático de Economía Aplicada na Universidade de Vigo, non é un economista de manual. Gosta de romper alambradas artificiais, e vai a contracorrente das versións oficiais. Con rigor analítico, desbroza os argumentos ad hoc, sempre dictados e distribuidos con carátulas falseadas, e é quen de desvelar o que esconden sen facer máis pó do necesario. Eis un extacto da entrevista que publica a revista TEMPOS NOVOS do mes de outubro. Faise así creíble. [por Manoel Barbeitos]

ALCOA E A MUNDIALIZACIÓN NEOLIBERAL

Para mellor entender o devir de ALCOA (San Cibrao) -no momento de escribir isto, o seu futuro aparece moi negro- cómpre ter en conta os cambios que se teñen producido na economía por mor da mundialización neoliberal á que se aplicou o sistema capitalista. Esa que a nivel empresarial comporta maiores facilidades para a deslocalización e a preferencia polas actividades financeiras de carácter maiormente especulativo. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

FOLLA DE RUTA PARA UNHA GALICIA DECENTE E RESILIENTE

Como complemento da entrevista que no número de outubro de Tempos Novos lle facemos a Albino Prada publicamos neste Tempos Dixital esta Folla de Ruta centrada en Galicia. Nela Prada concrétanos polo miúdo como enfocar a “recuperación” da que se ocupa o Goberno de España nun Plan de Recuperación centrado no verde e no dixital. Ou do que a Xunta de Galicia di que procurará na súa xa bautizada e inminente Lei de Recuperación da Economía. [Un artigo de Albino Prada]

BANCOS E FUNDACIÓNS: AS OBRAS SOCIAIS EN ESPAÑA

De resultas do colapso financeiro de 2008, sobreviviron algunhas Caixas de Aforros transformadas en Fundacións sen ánimo de lucro, axustadas á Ley 26/2013 de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias e a Ley 50/2002 de Fundaciones. O articulista aporta datos contrastados a respecto do destino dos beneficios bancarios, e máis concretamente dos que canalizan Kutxabank, Abanca e Bankia (agora mesmo en proceso de fusión con Caixabank) a Obra Social, que é o obxetivo esencial das súas respectivas Fundacións. A resultas desa análise, sae que o vasco Kutxabank destina á súa obra social trinta veces máis que Abanca. [Un artigo de Albino Prada]

CONCENTRACIÓN BANCARIA E RISCO SISTÉMICO

Unha alta concentración en poucas empresas do poder de mercado acostuma asociarse con prácticas pouco competitivas e de abuso para cos consumidores. Dita concentración para o sector financeiro acostuma avaliarse coa concentración ou cota de mercado que teñen as cinco maiores entidades (C5). Para dito sector en España o Banco Central Europeo estima que en 2018 esta concentración C5 (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Banco de Sabadell) alcanzaba o 68,5 % do total de activos do noso sistema financeiro. [Un artigo de Albino Prada]

AS PENSIONS PÚBLICAS, DE NOVO NO FOCO

O tremendo impacto negativo que a recesión pandémica está tendo sobre o mercado laboral (1.250.000 empregos perdidos en España, 45.500 en Galicia) está sendo aproveitado polos altofalantes de sempre (políticos, medios de información e opinión, elites financeiras.....) para poñer o foco sobre o sistema público de pensións. Coa mesma cantinela de sempre: a inviabilidade financeira do actual sistema. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

HOLANDA E O CINISMO DAS ELITES EUROPEAS

O ocultismo con que se moven as elites europeas facilita que se dean condutas enormemente hipócritas e que, con demasiada frecuencia, raian na delincuencia. Como proba permítaseme que cite un feito acontecido nas instancias do goberno europeo que reflicte perfectamente este tipo de comportamento. Non hai moitos anos, medios de comunicación franceses de grande credibilidade e prestixio denunciaron que os daquela presidentes da Comisión Europea (o luxemburgués Jean-Claude Juncker) e do Eurogrupo (o holandés Jeroen Dijoselbloem) estaban asesorando a grandes empresas, así como a grandes fortunas francesas, en como trasladar os seus domicilios fiscais a Holanda para así pagar menos impostos. [Un artigo de Manoel Barbeitos]

[RADIOGRAFÍA ECONÓMICA] GALICIA, PEOR QUE HAI DEZ ANOS

A radiografía económica dos últimos dez anos en Galicia é negativa para dez dos doce indicadores analizados polo economista e ensaísta Albino Prada: catro deses indicadores teñen a ver coa riqueza e o emprego, tres están relacionados co desemprego e outros tres coa competitividade (I+D e exportación), e só noutros dous se aprecia un pírrico avance. No TEMPOS NOVOS de xullo, dispoñible nos kioscos a partir do venres día 3, abrimos a análise ao que deron de sí as tres lexislaturas últimas do PP nas políticas e na xestión referida aos ámbitos da economía e a industria, o medio rural, o benestar social, a igualdade, a cultura, os medios, a democracia e o autogoberno.