Xurxo Borrazás
Xurxo Borrazás
Cartos chaman cartos

Cartos chaman cartos

  Vivimos tempos de concentración rampante. O escritor Donald Barthelme botaba contas na novela Branca de neve: o ritmo de produción de lixo medraba un 4% anual, cun razoamento propio de Zenón e unha fórmula semellante á do interese composto: nun momento dado a...

O ensino-orquestra

O ensino-orquestra

Non teño outra autoridade que a de levar 35 anos como profesor, abondo para afirmar que este é un dos poucos artigos nos que vou falar do que sei. Coñézoo a fondo e podo opinar sobre a derrota (fracaso e deriva) que está a operar no ensino, cambios e tendencias xa seica sen volta atrás. Isto é así tanto no ámbito universitario coma no pre-universitario, do que nos imos ocupar.