Ramón Villares fai gala neste ensaio dun bo manexo da historia cultural e dos conceitos, dunha axeitada contextualización dos textos e autores tratados e vontade ensaística. Transpira unha pulsión paixonal atemperada pola razón de historiador.