Ricardo Beiras García-Sabell
Ricardo Beiras García-Sabell
A ciencia e os vertidos de pelex

A ciencia e os vertidos de pelex

O grupo de investigación ECOTOX da Universidade de Vigo avalía o impacto da contaminación no medio mariño costeiro mediante o uso combinado de ferramentas biolóxicas e de análise química. Aporta neste artigo os datos coñecidos sobre a toxicidade do vertido de pellets, á espera das súas propias análises.