Natalia Nogueira López
Natalia Nogueira López
Innovación con impacto

Innovación con impacto

A prosperidade dun país está directamente vinculada á súa capacidade de adaptación. Resolver retos ambientais como o cambio climático, responder a desafíos sociais como atopar tratamentos para enfermidades como o cancro, avanzar economicamente mediante a modernización tecnolóxica, crear en definitiva unha sociedade mellor para os nosos fillos e fillas. Galicia necesita solucións para grandes problemas que, sendo globais, afectan á vida cotiá das persoas.