Miguel Vázquez Freire
Miguel Vázquez Freire
Desfacendo mitos peregrinos

Desfacendo mitos peregrinos

A colección Contamos a nosa historia, que dirixe o catedrático de Historia Moderna da USC Isidro Dubert e edita Edicións Xerais de Galicia, vén facendo un loable esforzo de divulgación do noso pasado que combina o máximo rigor, encargando cada obra a especialistas de...

[Alén dos espellos] Europa non ten quen a filme

[Alén dos espellos] Europa non ten quen a filme

A miña percepción é que a idea de Europa carece de épica e é evidente que os relatos con éxito (pola súa recepción masiva, sexan logrados ou non esteticamente) na gran pantalla (tamén na pequena) adoitan estar asociados coa épica da aventura, xeralmente bélica. Se Europa é asociada directamente coa UE o fracaso épico semella tornarse insuperable: non hai nada máis antiépico que a burocracia e a UE tense gañado, merecidamente ou non, o recoñecemento de frío aparello burócrata.

Sonia Villapol: “Os síntomas máis comúns da Covid son neurolóxicos”

logo-tempos-exclusivo Sonia Villapol: “Os síntomas máis comúns da Covid son neurolóxicos”

A neurocientífica galega Sonia Villapol Salgado (A Pastoriza, 1977) formou parte dun equipo de investigadores internacionais que traballou na descuberta dos efectos dañinos da Covid nas persoas que a padeceron e padecen, e moi especialmente dos que é quen de producir no cerebro e no sistema nervioso das persoas. Esta entrevista ten nas consecuencias neurolóxicas da Covid-19 o principal tema de conversa, partindo do que ela mesma describe e argumenta no libro Consciencia que viña de publicarlle a editorial Xerais.  

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo

A cuestión da verdade

Velaquí un excelente exemplo de texto divulgativo: Verdade e acción. A certeza pragmática, de Fernando  González Gándara. Porén, o autor non adopta o enfoque dun academicismo neutro, ben ao contrario en ningún momento agocha a súa opción a favor da posición epistemolóxica de William James, nas controversias internas ao propio pragmatismo e, cabe deducir,  do pragmatismo como opción válida e mesmo preferente nos debates contemporáneos. 

Confundindo descolonizar con queimar

Confundindo descolonizar con queimar

O discurso patrioteiro está instalado xa en todas os espazos ideolóxicos do españolismo máis rancio. Queda de manifesto coa furibunda arremetida do exministro de cultura César Antonio Molina contra o actual titular desa carteira, Ernest Urtasun, e as súas declaracións sobre “superar un marco colonial ancorado en inercias de xénero ou etnocéntricas”.