Manuel Forcadela
Manuel Forcadela
Ánxel Huete, poeta

Ánxel Huete, poeta

Un dos grandes nomes da nosa tradición pictórica recente, Ánxel Huete, publica un libro-obxecto-poemario, titulado Pintura sen cores, editado por Bourel, en edición numerada de cen exemplares, asinados polo autor, un mangado de poemas mecanografados nunha Olympia Traveller de Luxe e pinturas orixinais do artista. 

Cinza arredor d´A Nosa Cinza

Cinza arredor d´A Nosa Cinza

“A cantos, coma min, naceron baixo o símbolo do Fungo, que en Hiroxima e Nagashaki anunciara ao mundo unha nova era. Aos que, comigo, entre pías doutrinas e consignas imperiais, se foron facendo persoa nunha Finis Terrae avasalada e triste. A todos aqueles que...

Loaira volve visitarnos 

Loaira volve visitarnos 

Nesta nova edición de Loaira, de Anxo Rei Ballesteros, restáurase o texto orixinal e acométese unha orde de lectura alternativa, ao xeito da Rayuela de Cortázar, mais con Compostela a facer as veces de París, agora nos tempos de finais do franquismo e co estudantado compostelán a termar da súa utopía.

Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía

Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía

Yolanda Castaño (Compostela, 1977) representa a día de hoxe un dos talentos e valores fundamentais da tradición literaria galega por méritos propios. Inmersa nun torbeliño de actividades e de atencións aos medios como consecuencia da obtención do Premio de Poesía que concede o Ministerio de Cultura e Deporte de España polo seu poemario MATERIA, tivo a xentileza de cedernos unha parte do seu tempo para esta entrevista.