O recente libro de José Gil, Morte e democracia (Relógio d’Água, Lisboa, 2023, 252 pax.), é unha achega complexa e suxestiva de filosofía política. Aborda a relación da morte e a inmortalidade co poder político. É un tema actual por causa da presión dos...