Todo polas renovábeis, todo por España, e todo sen Galiza, que ficaría ausente, nas propostas, nas empresas, nos recursos xerados e as súas capacidades. Perdendo capacidade pesqueira e marisqueira e asumindo os danos ambientais. Simplificando, política colonial de libro, para nos as perdas e para España as ganancias.