Inma López Silva
Inma López Silva
Who the fuck is Iribarne

Who the fuck is Iribarne

Baseándose nun texto magnífico, Xavier Castiñeira constrúe unha arquitectura teatral complexa, na que os estilos que se suceden serven para caracterizar non só a figura de Fraga Iribarne, senón para, desde a ironía e o humor, poñer o foco nunha España incomprensíbel que, só así, atopa unha explicación.