A comarca da Limia reivindica a figura de Antón Tovar, unha das primeiras voces líricas de Galicia da segunda metade do século XX, reclamando para el o Día das Letras Galegas.