David Barro
David Barro
A cociña de Pepe Barro

A cociña de Pepe Barro

David Barro iniciouse no deseño coa realización do cartel gravado en linóleo Homenaxe a Castelao para a Asociación Cultural O Galo en 1973. A súa traxectoria de cincuenta anos de profesión resumiuse na exposición “A cociña de Barro” na Fundación DIDAC.

O deseño, fío para contar a historia de Galicia

O deseño, fío para contar a historia de Galicia

O deseño, a concepción da forma, di moito de Galicia e da mudanza da imaxe de si mesma durante a súa historia. “Galicia. Procesos e formas” levou a Matosinhos, Portugal, un percorrido pola nosa historia e pola nosa arte, que se ten convertido nun elemento clave do noso desenvolvemento nas últimas décadas.