O sociólogo e urbanista Daniel Pino Vicente foi testigo do nacemento e consolidación do COAG, representativa dun sector profesional con tanto peso na configuración e desenvolvemento social e espacial do país. Neste artigo aporta o seu testemuño.