1. Crítica do determinismo tecnolóxico No contexto do presente asúmese como unha verdade incuestionable a idea de que o progreso da humanidade vai parello ao desenvolvemento técnico e científico. Superadas as advertencias realizadas no século pasado por pensadores...