As políticas socioeconómicas das institucións públicas están moi por debaixo da economía real, porque os orzamentos non fortalecen a xustiza social. A situación provoca que cada vez máis persoas se vexan excluídas do estado de benestar.