Abraham Rubín
Abraham Rubín
Diálogos filosóficos do século XXI (e II):  Gnosticismo e Filosofía Ambiental na actualidade

Diálogos filosóficos do século XXI (e II): Gnosticismo e Filosofía Ambiental na actualidade

Nunha sociedade dominada polo economicismo, o consumismo e o materialismo, as tentativas de oposición ao modelo de vida dominante replican a característica gnóstica, que neste sentido se converte na procura dunha transformación interior que conforme un camiño soteriolóxico, é dicir, unha tentativa de acadar a salvación que leve consigo repercusións máis alá do individuo.